Bu Blogda Ara

19 Kasım 2011 Cumartesi

HUKUK VE AHLAK...


Değerli hocamız Hüseyin Hatemi'nin, İdeal Hukuk Dergisi için kaleme aldığı 'hukuk ve ahlak' adlı makaleden tadımlık niteliğinde paylaşmak istedik...Yazının tümünü basım aşamasında olan 8. sayımızda okuma fırsatı bulabileceksiniz...
"Oysa, Tabiî Hukuk’un temel ve evrensel ilkeleri; tekrar edelim ki “yaptırımlı ahlâk ilkeleri”dir ve Pozitif Hukuk’un ahlâka atıf yaptığı hallerde, iyi bir Anayasası olan ülkelerde Tabiî Hukuk’un evrensel ilkelerinin ...ışığında “yazılı olmayan emredici kurallar” niteliğinde olan ahlâk kurallarını belirlemek gerekir.
Ahlâk normları da evrenseldir ve izafî değildirler. Bu normları, “zevkler ve renkler tartışılamaz” noktasından ele almak yanlışdır. Kişinin zevk tercihlerini ifade eden yargılar sübjektif olamazlar. “Toplumdaki genel ahlâkî töreler” için hâkim her somut olayda halk oyuna baş vuramaz. Şu halde evrensel Tabiî Hukuk ilkelerini Anayasa’da ifade ettikten sonra, Hâkimin de yaptırımlı ahlâk ilkelerini bu evrensel Tabiî Hukuk ilkeleri doğrultusunda araması gerekir
." Prof. Dr. Hüseyin Hatemi

Hiç yorum yok: