Bu Blogda Ara

8 Ekim 2012 Pazartesi

İDEAL HUKUK DERGİSİ BASIN BÜLTENİ


İdeal Hukuk Dergisi,

            2011 yılı sonunda yeni yayın kurulu ve yeni yayın anlayışıyla okurlarıyla buluştu. Digesta, "hominum causa omne ius constitutum est" der. Yani "bütün hukuk insanlar içindir". İnsan için var olan hukuk kurallarının olmazsa olmazlarını ise hatırlamak, tartışmak, yeniden düşünme kanaatini uyandırabilmek,amacındayız...

            Damarlarda dolaşan kan gibi, kapağının altında nabız atışları duyulacak kadar canlı, günceli yakalayan ama güncelde boğulmayan uzun süre hatırdan çıkmayacak, bir gün mutlaka tekrar okunmak isteneceği için kütüphanenizin bir köşesinde yer edinecek iyi bir dergi olsun istedik.

            Derginin ağırlığını hukuk makalelerine vermekle beraber, bazı kavramların yeniden tartışılıp düşünülmesi için her sayıda bir kavrama ağırlık verme kararını aldık. Demokrasi, özgürlükler, insan hakları gibi batılı kavramların yeniden yorumlanması ve tartışılmasını, bütün hakların kaynağı olan "Hak' ın Hakkı" kavramıyla insanların maddi ve dünyevi yanlarının yanı sıra onların metafizik yanları ve inançlarının da hukuk devleti ilkesi içinde tartışılmasını, konuşulmasını hedefledik. 

            Dergimizde temelinde “hukuk” olan ancak “edebiyat, felsefe ve sanat taşları” ile de süslenen ve işlenen bir mozaiği yansıtmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle, - özü ihmal etmeden göze hitap etmenin de önemli olduğu düşüncesiyle- dergideki yazıları beğendiğimiz görsellerle tamamlamaya çalıştık. 

            “Adalet” kavramı ile amatör, fakat inançlı bir ruh hali ile 7. Sayıda başlayan yolculuğumuz;  “ahlak”, “vicdan ve dürüstlük kuralı”, “anayasa ve özgürlük” kavramları ile devam etti. Her sayıdan sonra,devam eden notaları dinlemekte sabırsızlanan bir müzisyen gibi tatlı bir heyecan taşıdık.Eksikliklerimiz ile birlikte farklılıklarımızı ortaya koymaktı maksadımız. Kastedilen farklılık:  İnsanın yaratılması sırasında sırf fark edilmesi, bilinmesi ve tanınması için farklı yaratılmasındaki amaç idi. Karşılık beklemeden gayret göstermenin bereketi de ortaya çıktı. Dergimiz adeta bir okula dönüştü, mezunlar vermeye bile başladı....

            Dünyanın  yeniden şekillendiği bir dönem de özelikle yeni bir hukuk felsefesine, yeni bir hak ve özgürlük anlayışına ihtiyacı olduğunu düşünüyor, daha kapsayıcı, daha barışçıl ve adil bir felsefenin,  yeniden inşâsının bu toprakların evlatlarına nasip olacağına inanıyoruz.Bunun içinse, hukukçulara büyük sorumluluklar düştüğünü, 'En Sevgili'nin kokusu'nun sinmediği bir hukuk sisteminin insanlığın yaralarına merhem olamayacağını da biliyoruz.

            Şairin “güneş çağ öncüleri” dediği “elleri altın çağ mimari” olacak nesillere bu kadim bilgi ve mozaiği bir nebze olsun aktarabilir ve hatırlatabilirsek vazifemizi yapmış addedeceğiz.

            Fakat, Gandhi’nin dediği gibi bizler dünyada görmek istediğimiz değişimin kendisi olmadıkça hiçbir değişim gerçekleştirilemez.” Değişim ise ‘ezel’den geleni hatırlamakla başlar. Bizim de amacımız  en başta kendimize insan olduğumuzu hatırlatmak...

 

                Bu duygu ve düşüncelerimizi değerli hukukçular ve basın mensuplarıyla paylaşır saygılar sunarız.

            İdeal Hukuk Dergisi Komisyon Başkanı

            Av.Şebnem Taşan Kurt


 

Hiç yorum yok: